لزوم توجه به فناپذیری دنیا

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 16:36:33

درس اخلاق امام خامنه ای در شرح حدیث امام باقر علیه السلام درباره فناپذیری دنیا و لزوم توجه به آن

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف