اعمال انسان

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 16:35:32

درس اخلاق امام خامنه ای در بیان موعظه ای از پیامبر اکرم (ص) درباره اعمال انسان

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف