سرنوشت انسان

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 16:34:56

درس اخلاق امام خامنه ای در شرح حدیثی از امام صادق علیه السلام در مورد سرنوشت انسان

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف