ویژگیهای بهترین بندگان خدا

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 16:34:22

درس اخلاق امام خامنه ای در شرح حدیث امام باقر علیه السلام درباره ویژگیهای بهترین بندگان خدا.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف