گذر زمان زندگی

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 16:33:46

درس اخلاق امام خامنه ای با موضوع حدیث امام صادق علیه السلام درباره گذر زمان زندگی انسان

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف