امید به رحمت خداوند

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 16:28:14

درس اخلاق امام خامنه ای در شرح حدیث امام صادق علیه السلام درباره میزان رحمت و ترس از خداوند

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف