نتیجه پرحرفی

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 16:12:57

درس اخلاق امام خامنه ای در شرح حدیث امام کاظم علیه السلام درباره نتیجه پرحرفی

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف