نتیجه اعمال در پایان عمر

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 16:11:34

درس اخلاق امام خامنه ای در شرح حدیث امام صادق علیه السلام درباره نتیجه اعمال انسان در پایان عمر خویش

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف