شش عمل بهشتی

دو شنبه 9 اسفند 1395 - 16:3:36

درس اخلاق امام خامنه ای در شرح حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره شش عملی که بهشت را ضمانت می کند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف