تلاوت قرآن با صدای قاری ایرانی "رحیم خاکی" در دانشگاه مسکو

چهار شنبه 11 اسفند 1395 - 15:8:35

قاری بین المللی استاد "رحیم خاکی" آیاتی از سوره های مبارک "احزاب" و "شمس" را در دانشگاه مسکو تلاوت می کند

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف