اندیشه های محمد بن عبدالوهاب

سه شنبه 17 اسفند 1395 - 12:31:20
 اندیشه های محمد بن عبدالوهاب

الکوثرفارسی: هیچ فرقه ای به اندازه فرقه خود ساخته وهابیت مشکلات و معضلات عدیده ای برای دنیای اسلام به همراه نداشته است به نحوی که می توان گفت اندیشه های محمد بن عبدالوهاب طی یکصد سال گذشته بزرگترین ضربه را به اسلام وامت اسلامی وارد کرده است.

به اعتقاد کارشناسان و تئوریسین های این فرقه برای آنکه در دیدگاه افکار عمومی ساختار ایدئولوژی های خود را خارج از چارچوب های اسلامی نبینند در یک فرار به جلو فراگیر همواره بقیه مذاهب را به خروج از اسلام (تکفیر) متهم وآنها را وادار به قرار گرفتن در موضع انفعال می کند.

به نوشته سعد الدین المنصوری اندیشمند عرب اگر بخواهیم به دنبال سرمنشا وسرچشمه فتواهای قتل عام و کشتارها به اسم اسلام باشیم چندان کار سختی را پیش روی خود نخواهیم داشت زیرا در تمامی موارد شاهد یکه تازی وهابی ها در این صحنه هستیم.

این در حالی است که هم اکنون صفحات اجتماعی وفضای مجازی در کشورهای عربی به شکل قابل توجهی در تسخیر شیوخ تکفیری داعش برای انتشار اندیشه های انحرافی خویش می باشند ، اندیشه های که تاکنون موفق شده است دهها وشاید صدها هزار جوان مسلمان را نه تنها از داخل کشورهای اسلامی بلکه عمق اروپا نیز به صحنه جنگ وقتل عام در منطقه خاور میانه بکشاند مسئله ای که خود نیازمند موشکافی وبررسی کارشناسان در رابطه با علت این نوع گرایش درمیان جوانان عرب ومسلمان است.

فتواهای تکفیر و جنگ به شکل گسترده ای در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند و تقریبا طبقه ارشد روحانیون وهابی همگی در آن به شکلی دست داشته وحتی با وجود نفی یا صدور فتواهای مخالف در رسانه های رسمی وهمسو با خواست دولت آل سعود که طی چند هفته گذشته همزمان با ائتلاف ضد داعش شدت هم گرفته است اما با نگاهی به کارنامه همین مفتی های رسمی ودولتی آل سعود وساکن حوزه جنوبی خلیج فارس شاهد تعداد زیادی از فتواهای حامی تروریسم هم از این افراد هستیم مسئله ای که باعث شده تا دولت آل سعود که خود بر پایه این مذهب شکل گرفته وایدئولوژی اش حافظ منافع خانواده سلطنتی محسوب می شود نیز احساس خطر کرده وبرخی از مشایخ خود را وادار به سکوت وممنوعیت از صدور فتوا نماید.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف