این هشدار را جدی بگیرید: انتقال "سل پوستی" از ماهی قرمز به انسان

دو شنبه 23 اسفند 1395 - 10:2:21
این هشدار را جدی بگیرید: انتقال "سل پوستی" از ماهی قرمز به انسان

با توجه به نزدیک شدن به نوروز و آماده سازی سفره هفت سین که تنگ ماهی قرمز را نیز شامل می شود، همه ساله هشدارهای فراوانی درباره احتمال سرایت انواع میکروب و باکتری به انسان داده می شود.

اما مهمترین و خطرناک ترین این آلودگی ها، احتمال سل پوستی از ماهی قرمز به انسان است.

بنا بر این متخصصان امور بهداشت به شدت توصیه می کنند که از دست زدن بچه ها به ماهی های قرمز جلوگیری کنید.

این بیماری ازتماس ماهی یا آب آن با زخمهای روی دست انسان منتقل می شود. حداقل بهتر است در تماس با ماهی قرمز از دستکش استفاده کنیم.


دو شنبه 23 اسفند 1395 - 10:3:6