ویدئو: خشکسالی در سومالی به فاجعه ملی تبدیل شده است

دو شنبه 23 اسفند 1395 - 13:48:55

خشکسالی در سومالی و به خصوص در شمال شرق این کشور به حدی گسترش یافته که به فاجعه ملی تبدیل شده است و جان 6 میلیون انسان را تحت تاثیر قرار داده است.

خشکسالی در مناطقی از سومالی حتی از خشکسالی 1945 در شاخ نیز فراتر رفته است. در این میان نه تنها جان انسان ها به شدت مورد تهدید قرار گرفته است بلکه در مقیاسی شدید باعث تلفات فراوان دام های اهلی شده است.

این شرایط باعث شده قیمت یک تانکر آب به 150 دلار برسد.

 

 


دو شنبه 23 اسفند 1395 - 13:49:27