پیشروی برق آسای نیروهای سوری در ریف دمشق

سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 - 14:2:54

ارتش سوريه و نیروهای متحد از جمله مقاومت توانستند در ريف شرقى دمشق به سمت بادية الشام (صحراى شام) به مساحت ۲۰ كيلومتر وعمق ۶ كيلومتر پیشروی کنند.

 

 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف