شیخ عیسی قاسم:

رهبر معنوی انقلاب بحرین

یک شنبه 24 اردیبهشت 1396 - 12:48:7

الکوثرفارسی: کلیپی ویدئویی در حمایت از شیخ قاسم رهبر معنوی انقلاب بحرین. در پی اصرار آل خلیفه برای محاکمه شیخ عیسی قاسم و فشار مردمی که اعلام حکم وی را برای چندمین بار به تعویق انداخته ، ناآرامی های عمومی در این کشور شدت یافته است.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف