تصوير سردار سليمانی در مرز اسرائیل!

یک شنبه 11 تیر 1396 - 13:18:34
تصوير سردار سليمانی در مرز اسرائیل!

فاصله تا نظامیان صهیونیست فقط ۳۰۰ متر

 تهران- الکوثر:  این تصاویر توسط گروه پیشاهنگی المهدی در مرز لبنان، فلسطین اشغالی گرفته شده که سربازان صهیونیست در 300 متری آن ها قرار دارند.

عکسهای بیشتر :

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف