مورخ اسلامي:

صلح امام حسن (ع) رسواکننده امويان بود

پنج شنبه 8 تیر 1396 - 10:53:13
صلح امام حسن (ع) رسواکننده امويان بود

الکوثر فارسی: پژوهشگر و مورخ اسلامي با اشاره به اينکه صلح امام حسن (ع) با معاويه منجي دين و اسلام ناب بود، تاکيد کرد: اين صلح طرح‌ها و برنامه‌هاي امويان را رسوا و دروغ‌هاي آن‌ها را براي همگان بر ملا کرد.

عصام العماد در گفت‌وگو با برنامه «حقائق التاریخ» (حقایق تاریخ) شبکه تلويزيوني «الکوثر» درباره برآيند‌هاي صلح امام حسن (ع) با معاويه بن ابي سفيان گفت: امام حسن (ع) توانست طرح‌ها و برنامه‌هاي معاويه بن ابي سفيان را خنثي و ناکارآمد کند.

وي گفت: امام حسن (ع) با صلح خود چهره واقعي معاويه و دروغ‌هاي او را نمايان کرد؛ زيرا معاويه در شام شايعه و ترويج کرده بود که نبي اکرم (ص) او را ستايش کرده و از او به‌عنوان «ائمه‌ي هدي» ياد کرده است، اما امام حسن (ع) با صلح خود توانست بطلان و دروغ بودن اين ادعاها را بر ملا و معاويه را رسوا کند.

اين مورخ اسلامي تاکيد کرد: پس از صلح امام حسن (ع) با معاويه، موانع در برابر ارتباط و تماس بين کوفه و شام و نيز بين مدينه وشام از ميان برداشته شد و مردم کوفه و مدينه توانستند به شام سفر کنند؛ زيرا بر اساس توافق صلح با امام حسن (ع)، معاويه نمي‌توانست از مهاجرت مردم به شام جلوگيري کند.  به همين علت، مردم توانستند از کوفه و مدينه راهي شام شوند و در آنجا منظومه‌هاي شعري در ستايش امام حسن، امام حسين و فاطمه زهراء (عليهم السلام) بسرايند و آن‌ها را به مردم شام معرفي کنند.

عصام العماد خاطرنشان کرد: اگر صلح امام حسن (ع) که در نوع فتح بزرگی بود، وجود نداشت، امکان داشت امام علي (ع) تا به امروز مورد سب و ناسزاگویی  قرار گيرد، اما پس از اين صلح و ارتباط مردم مناطق مختلف با منطقه شام، شاميان سخنان و احاديث رسول الله (ص) را در مدح اهل بيت شنيدند و حقايق و واقعيت‌ها را از زبان اصحاب رسول الله (ص) دريافتند.

وي گفت: امام حسن (ع) توانست فرهنگ قرآن را احياء کند.  صلح امام حسن (ع) با معاويه به صلح حضرت يوسف (ع) با فرعون مصر شباهت دارد، صلحي که در آن يوسف (ع) توانست به نشر و ترويج فرهنگ ديني و انساني اقدام کند و دين را محبوب قلب هاي مردم قرار داد.  امام حسن(ع) نيز دقيقا چنين کاري کرد.  

اين پژوهشگر اسلامي گفت: امام حسن (ع) توانست با صلح خود طرح و برنامه امويان را به طور عجيبي شکست دهد، زيرا شروط اعمال شده از سوي امام حسن (ع)، معاويه را محدود کرده بود.   بر اساس اين صلح، امام حسن (ع) بارها وارد شام شد و با مردم سخن گفت و توانست فرهنگ امويان را در قلب دستگاه طاغوت آن به چالش و تزلزل بکشد.

وي با بيان اينکه امام حسن (ع) فرهنگ قرآن را تبيين و تشريح کرد و طرح ايشان طرح هدايت مردم بود تاکيد کرد: وهابيون بايد بار ديگر صلح امام حسن (ع) را مطالعه کنند و در آن بينديشند، زيرا صلح ايشان حتي عربستان امروز را نيز نجات داد.

عصام العماد افزود: به باور بسياري از پژوهشگران، صلح امام حسن در احياء دين ناب محمدي و فرهنگ اسلامي و قرآني و احياء مجدد دين رسول الله (ص) با کربلاء تفاوتي ندارد.


شنبه 5 مهر 1399 - 18:14:17

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف