مورخ اسلامي:

سران وهابی ها شناختی درباره قواعد زبان عربی نداشتند

پنج شنبه 8 تیر 1396 - 12:41:33
سران وهابی ها شناختی درباره قواعد زبان عربی نداشتند

الکوثر فارسی: پژوهشگر و مورخ اسلامي با اشاره به کینه و تنفر وهابی ها به آموزه های اسلامی و نبی اکرم (ص)، گفت: علت برداشت غلط و نادرست ابن تیمیه و عبدالوهاب از احادیث متواتر نبی اکرم (ص) جهل آنها به قواعد زبان عربی بود.

عصام العماد در گفت‌وگو با برنامه «حقائق التاریخ» (حقایق تاریخ) شبکه تلويزيوني «الکوثر» به کج فهمی های وهابی ها از احادیث نبی اکرم (ص) و تلاش شان برای تخریب اماکن مقدس اسلامی اشاره کرد و گفت: مسئله وهابی ها و قبر مطهر  نبی اکرم (ص) مسئله غم انگیزی است که برخاسته از نگاه افراط گرایی آنها به احادیث پیامبر (ص) درباره قبور اموات است.

وی افزود: احادیث موجود پیامبر (ص) در این باره احادیث متواتر است که در کتاب های شش گانه اهل تسنن و کتاب های چهارگانه تشیع مطرح شده است. این احادیث قرن ها پیش از به دنیا آمدن «ابن تیمیه» و «محمد عبدالوهاب» در کتاب های همه مذاهب و گروه های اسلامی وجود داشته است.

اين پژوهشگر اسلامي تاکید کرد: غلو و افراط گرایی وهابی ها درباره دین برخاسته از تنفر شدید آنها از  قبر نبی اکرم (ص) و گنبد سبز است. این تنفر آنها  سبب شد تا درباره دین و فهم و درک احادیث شریف نبوی (ص) درباره قبور، راه غلو و افراط در پیش گیرند. آنها به علت برداشت نادرست و ناصواب از احادیث پیامبر اکرم (ص) مدعی شدند که گنبد مبارک سبز و قبر شریف نبی اکرم (ص) باید تخریب و نابود شود.

اين مورخ اسلامي تاکيد کرد: احادیث نبی اکرم (ص) درباره نهی و منع ساخت و ساز روی ساختمان قبور ، احادیث متواتر است و در کتاب های همه فرق و گروه های اسلامی آماده است.

عصام العماد درباره چرایی غلط بودن راه ابن تیمیه و عبدالوهاب درباره احادیث متواتر نبی اکرم (ص) گفت: اشتباه آنها افزون بر اینکه از قبر نبی اکرم (ص) تنفر داشتند، در این بود که آنها اساسا به قواعد زبان عربی تسلط نداشتند. آنها درباره جمله «البناء على القُبور» (ساخت و ساز بر روی قبور)که نبی اکرم (ص) آن را منع کرده است، درباره حرف جر (علی) دچار اشتباه شدند و آن را به معنای «جنب، کنار» گرفتند. گویا برای وهابی تفاوتی بین آنچه روی خانه یا قبر ساخته می شود با آنچه در کنار و جوار آن ساخته می شود، وجود ندارد. از این روست که ساخت و ساز در کنار قبر نبی اکرم (ص) را به معنای ساخت و ساز روی قبر می گیرند.

وی با بیان اینکه برداشت غلط و ناصحیح ابن تیمیه و محمد عبدالوهاب از احادیث شریف نبوی (ص) برخاسته از تنفر و کینه آنهاست، تاکید کرد: برداشت وهابی ها از این حدیث دقیقا مانند این است که عرب ها می گویند نبی اکرم نشستن روی قبر را منع کرده است آیا این بدان معنا است که نشستن در کنار و جوار قبر نیز ممنوع است؟ مسلما چنین نیست. اشتباه فاحش آنها این است که نمی دانند گنبد مبارک سبز روی قبر شریف نبی اکرم (ص) ساخته نشده است بلکه در کنار قبر ساخته شده ؛ به این معنا که قبر مبارک در مرکز دایره و سپس گنبد مبارک در دایره بزرگ تر قرار گرفته است.

 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف