کلیپ جنجالی در قطر:

خائن الحرمین !

شنبه 10 تیر 1396 - 11:31:13

کلیپی که در قطر و ضد ملک سلمان پادشاه عربستان ساخته شده است . در این کلیپ شاه عربستان خائن الحرمين نامیده شده و نه خادم الحرمين!


الکوثرفارسی: بعداز قطع روابط عربستان و متحدانش با قطر ، برخی  فعالان مجازی قطری به مخالفت با سیاست های عربستان برخاستند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف