آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) :

در محضر استاد..

سه شنبه 8 مهر 1399 - 11:52:37
در محضر استاد..

گاهی انسان یک دعاهایی می کند که به صلاحش نیست!

تهران-الکوثر:  گاهی انسان یک دعاهایی میکند که به صلاحش نیست. آن حاجت را در دنیا به او نمیدهند، ولی در قیامت میدهند. 

➖ میگوییم:« خدایا این چیست؟»

میگوید:« در دنیا دعا کردی، صلاح نبود به تو بدهیم، اینحا دادیم. » 
ذوق میکند و میگوید:« عجب! کاش هیچ یک از دعاهای من مستحاب نمیشد و همه را اینجا به من میدانند، اینجا بهتر است. »
خیلی وقت ها بچه به پدر و مادرش میگوید:« به من شیرینی بدهید»، ولی پدر و مادر صلاح نمیدانند. مثلا شام خورده، صلاح نیست شیرینی بخورد. 
مادری بچه اش را دوست دارد،  طوری که لقمه را از دهان خودش برمی دارد و له بچه اش میدهد، ولی گاهی برخی چیزها که بچه به آن علاقه دارد، مادر میداند که به صلاحش نیست و آن را به بچه نمیدهد.

مثلا غذای سرخ کردنی برای بچه خوب نیست، مادر به او نمی دهد. 

خدا هم اینگونه است. ما بعضی چیزها را از خدا میخواهیم که صلاح نیست به ما بدهد اما عقل ما نمیرسد که صلاح نیست! باید بدانیم که هرچه را خدا به ما داده، صلاح ما بوده است. به یکی داده و به یکی نداده است. 

🔴 به کسی که داده، صلاح بوده و به کسی هم که نداده، صلاح بوده است.


ازصفحه «نهضت حسینی» و «محرم» الکوثر فارسی دیدن کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف