آشنایی باغذاهای لبنانی

فاروج مشوی | farrouj meshwi

دو شنبه 12 تیر 1396 - 18:15:51
فاروج مشوی | farrouj meshwi

فاروج نوعی خوراک مرغ در میان لبنانی هاست . در دستور اصلی این غذا اینچنین است که باید با زغال پخته شود و کمی آبدار باشد،

این غذا با لیمو و سماق طعم دار می شود و چهره ی  خوبی دارد و بسیار اشتها بر انگیز است. مشوی در کشور های عربی غذایی کاملا جا افتاده است اما اصلیت این غذا را لبنانی می دانند.


دو شنبه 12 تیر 1396 - 18:16:1

عکسهای بیشتر :

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف