مراسم تاریخی زیارت در بوسنی و هرزگوین

سه شنبه 13 تیر 1396 - 12:25:42

مراسم تاریخی زیارت و راهپیمایی مسلمانان بوسنی و هرزگوین برگزار شد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف