تلاوت قرآن کریم

فرازی پرتحریر و زیبا از استاد انور شحات

یک شنبه 27 بهمن 1398 - 9:47:8

سوره بلد ، مقام بیات

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف