عربی بیاموزیم:

سفر به سرزمین فارسی (درس سی و نهم)

یک شنبه 18 تیر 1396 - 11:11:12

سایت فارسی الکوثر سلسله درس های آموزش زبان عربي و فارسی را برای شما علاقه مندان به زبان و ادبیات تدارک دیده است .

در درس سی و نهم می خوانیم و می بینیم:

- گفتگو در خصوص سفر و خرید بلیط

- ساخت فعل نهی

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف