آوازخوانی کودک بوسنیایی

پنج شنبه 22 تیر 1396 - 18:50:57

کودک بوسنیایی آواز سربرنیتسا را می خواند .

 مراسم بیست و دومین سالگرد نسل کشی مسلمانان بدست صرب ها در دهه 90میلادی ، این هفته در سربرنیتسای بوسنی و هرزگوین  برگزار شد.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف