روایت لحظه شهادت شهید قاسم شرف الدین

یک شنبه 25 تیر 1396 - 14:30:26

به اولین پله ای که رسیدند خواستند تا با خاک روی پله ها تیمم کنند اما وقتی قاسم می خواست تیمم کند...

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف