قطعه ای بی نظیر از استاد شحات

چهار شنبه 25 تیر 1399 - 8:26:37

سوره مبارکه بینه

مقام رست

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف