برخي آثار رفع نياز مردم

چهار شنبه 25 تیر 1399 - 9:1:36
برخي آثار رفع نياز مردم

ائمه اطهار (ع) می فر مایند هركس نیاز مؤمنى را برآورد، خدا نیازهاى فراوانى را براى او تأمین مى‌كند كه كمترین آنها بهشت است.

تهران- الکوثر:  برخي آثار رفع نياز مردم  طبق احادیث و روایات عبارتند از :

افزایش روزى

 امیرمؤمنان (ع) فرمودند:  آیا از چیزهایى كه روزى را مى‌افزاید به شما خبر دهم؟ عرض كردند: آرى، اى امیرمؤمنان! فرمود ... یارى كردن برادر دینى كه روزى را افزایش مى‌دهد. 

آسایش در دنیا و آخرت 

حضرت امام صادق (ع) فرمودند:  مؤمن تنگ‌دستى كه گرفتارى برادر مؤمن خود را برطرف كند، خدا در دنیا و آخرت تأمین نیازهایش را بر او آسان مى‌كند. 

دستیابى به بهشت

 رسول خدا (ص) فرمودند: هركس نیاز مؤمنى را برآورد، خدا نیازهاى فراوانى را براى او تأمین مى‌كند كه كمترین آنها بهشت است. 

امام سجّاد (ع) نیز فرمودند: هركس نیاز برادر مؤمن خود را برآورد، به برآوردن حاجت خدا آغاز كرده است و خدا صد نیاز او را برآورد كه در یكى از آنها بهشت است. 

📚‍ مفاتیح الحیات ص ۴۹۲


از صفحات دین و زندگی و ندای نور الکوثر فارسی دیدن کنید

آموزش سوره های قرآن ویژه کودکان

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف