تلاوت سوره اسرا توسط استاد عبدالباسط

دو شنبه 30 تیر 1399 - 15:52:23

سوره اِسراء هفدهمین سوره قرآن و سوره‌ای مکی است. سوره را به این مناسبت که آیه نخست آن، از سفر شبانه پیامبر، از مسجدالحرام به بیت المقدس سخن می‌گوید، اسراء(سفر شبانه) نامیده‌اند؛ همچنین چون بخش زیادی از آن درباره بنی اسرائیل است، بنی اسرائیل نامیده می‌شود.

تهران- الکوثر:  سوره اِسراء ۱۱۱ آیه دارد و از لحاظ حجم، از سوره‌های مئون و متوسط قرآن است. در این سوره از موضوعاتی چون توحید، معاد، نفی شرک، معراج پیامبر، دلائل نبوت، اعجاز قرآن، نیکی به پدر و مادر، تأثیر گناه بر باورهای انسان و بنی اسرائیل سخن به میان آمده است.

نام و سبب نامگذاری: سوره را به این مناسبت اِسراء نامیده‌اند که در آیه نخست، از معراج پیامبر(ص) سخن گفته است. نام مشهور دیگر سوره، بنی اسرائیل است؛ به این علت که بخش زیادی از آن درباره بنی اسرائیل است؛ همچنین به جهت نخستین واژه آن، به آن سبحان می‌گویند.

محل و ترتیب نزول: اسراء سوره‌ای مکی است. به ترتیب مُصحَف، هفدهمین و به ترتیب نزول پنجاهمین سوره قرآن و اولین سوره از سوره‌های هفتگانه مسبحات است که با تسبیح و تقدیس الهی آغاز می‌شوند.

تعداد آیات و کلمات: سوره اسراء ۱۱۱ آیه، ۱۵۶۰ کلمه، و ۶۴۴۰ حرف دارد و از لحاظ حجم از سوره‌های مئون و متوسط قرآن است و در حدود سه چهارمِ یک جزء را دربرمی‌گیرد.

محتوا

به نوشته المیزان، موضوع اصلی سوره اِسراء توحید و نفی شرک است. بر طبق این کتاب، در این سوره تسبیح خداوند بیشتر از ستایش او مورد توجه قرار گرفته و بارها تکرار شده است. تفسیر نمونه نوشته است: سوره اسراء مانند دیگر سوره‌های مکی قرآن، بر توحید و معاد و نفیشرک، تأکید کرده است؛ افزون بر این از موضوعاتی چون معراج پیامبر، دلائل نبوت، اعجاز قرآن، نیکی به پدر و مادر، تأثیر گناه بر باورهای انسان و بنی اسرائیل سخن گفته است.


از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید

لینک عضویت در کانال تلگرام الکوثرفارسی اینجا

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف