آغاز عملیات مشترک نیروهای نظامی لبنان و سوریه در قلمون

جمعه 30 تیر 1396 - 11:33:55

تصاویر اختصاصی تبلیغات جنگی از آغاز عملیات مشترک نیروهای نظامی لبنان و سوریه برای پاکسازی بخش غربی منطقه القلمون (مرز مشترک دو کشور)

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف