تصاویر هوایی عملیات پاکسازی ارتفاعات «عرسال و قلمون» در مرز لینان و سوریه

شنبه 31 تیر 1396 - 8:22:37

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف