درمحضر حضرت آیت الله مجتهدی:

توبه هر کسی به اندازه علم و عقل و درک خودش است

یک شنبه 19 مرداد 1399 - 11:59:47
توبه هر کسی به اندازه علم و عقل و درک خودش است

تهران- الکوثر: حضرت آیت الله مجتهدی می فرمایند: توبه هر کسی به اندازه علم و عقل و درک خودش است. عوام باید از گناهانشان توبه کنند حضرت آیت الله مجتهدی می فرمایند: توبه هر کسی به اندازه علم و عقل و درک خودش است. عوام باید از گناهانشان توبه کنند، و شما طلاب از کم درس خواندن، زیاد حرف زدن، انجام مکروهات و امثال اینها توبه کنید، هر کسی به قدر خودش.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف