بزرگترین سرمایۀ کشور

شنبه 7 مرداد 1396 - 11:25:38

بیانات رهبری در مراسم فارغ التحصیلی نیروهای مسلح

شما جوانها به معنای واقعی کلمه سرمایه بزرگ کشورید. هیچ ثروتی ارزشمندتر از نیروی انسانی کار آمد و مؤمن و آزاده و سرافراز نیست. ان شاء اللفردای کشور ه فردای این کشور به مراتب از دیروز این کشور به مراتب بهتر و پیشرفته تر خواهد بود.


دو شنبه 27 شهریور 1396 - 14:52:32

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف