جمهوری اسلامی اهل ظلم نیست..

شنبه 25 شهریور 1396 - 15:52:42

بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش‌آموختگی دانشگاههای افسری ارتش 8مهر 94

جمهوري اسلامي ايران اهل ظلم نیست اما ظلم و ستم هیچکس را نیز قبول نمی کند، بنابراین حقوق هيچيک از انسان ها و ملتها اعم از مسلمان و غير مسلمان دست درازي نمي کند، اما اگر کسي بخواهد به حق ملت و کشور ايران دست درازي کند، با او برخورد محکمي خواهد شد و به لطف خدا توانايي اين برخورد نيز وجود دارد و ملت ایران، مقتدر و پایدار است.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف