اسلام انسان را شناخته که حکم حجاب را داده است..

شنبه 25 شهریور 1396 - 15:52:56

بیانات رهبر معظم انقلاب در ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴

 یک روزی به ما می گفتند که در اروپا حجاب نیست و زن و مرد با هم قاطی اند، هوس و شوق جنسی هم در آنجا طبعا کنترل شده است. خب، حالا شما نگاه کنید ببینید همین جور است؟ آیا هوس ها کنترل شده است یا هوس ها تحریک شده است؟ این همه جنایت جنسی امروز دارد در آمریکا و در اروپا اتّفاق می افتد؛ به جنس مخالف هم دیگر حالا اکتفا نمی کنند! و از این بدتر هم خواهد شد. اسلام انسان را شناخته است که حکم حجاب را داده، حکم عدم اختلاط زن و مرد را داده. اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتی خارج از کشور! نه، کار فرهنگی ماهیت دیگری دارد، مفهوم دیگری دارد. مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمند چه کار می کنند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف