شور و شوق حسینی ؛ ضامن بقای کشور

دو شنبه 20 شهریور 1396 - 12:45:0

بیانات رهبری در دیدار مردم اصفهان 26 ابان 1395

این ‌روزها مصادف شده با ایّام اربعین. این راهپیمایی را میبینید؟ این حرکت عظیم میلیونی بین نجف و کربلا را، بین نجف و امام حسین را مشاهده میکنید؟ این شور و شوق را میبینید؟ این حرکت را میبینید؟ این حرکت آن‌وقتی که لازم باشد با خطر همراه بشود‌، باز هم این شور و شوق در ملّت ما، در مردم ما، در جوانهای ما وجود دارد؛ این را باید نگه ‌داشت، این آن چیزی است که ضامن بقای این کشور است.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف