یمن؛ جراحت بزرگی بر پیکر امّت اسلام

دو شنبه 20 شهریور 1396 - 12:44:56

بیانات رهبری در جمع نمازگزاران عید فطر تهران -پنجم تیرماه 1396

مسائل یمن، جراحت بزرگی بر پیکر امّت است؛ مسائل بحرین همین‌جور؛ مسائل گوناگونی که در کشورهای اسلامی هست همین‌جور. دنیای اسلام باید به‌طور صریح از مردم یمن حمایت کند و از ظالمان و ستمگرانی که به این مردم ــ در روز ماه رمضان، در ماه مبارک ــ آن‌گونه تهاجمهایی انجام میدهند، اظهار برائت و بیزاری بکند، از مردم حمایت بکند؛ از مردم بحرین و مردم کشمیر همین‌جور. ملّت ما میتواند پشتوانه‌ی این حرکت عظیم دنیای اسلام قرار بگیرد؛ همچنان‌‌که ما صریحاً مواضع خودمان را نسبت به دوستان، دشمنان، معارضین، و مخالفین بیان میکنیم، دنیای اسلام [هم] ــ بخصوص روشنفکران، بخصوص علمای دنیای اسلام ــ بایستی همین شیوه را دنبال بکنند، صریح موضع بگیرند و خدای متعال را از خودشان راضی کنند، ولو دیگران و طواغیت ناراضی بشوند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف