صهیونیسم و استکبار؛ دشمن اصلی جمهوری اسلامی

دو شنبه 20 شهریور 1396 - 12:44:52

پلیدتر از آمریکا، دولت صهیونیست، در فلسطین اشغالی است

استکبار جهانی و در راس آنها، آمریکا، با سرگرم کردن منطقه به خود می خواهند کاری کنند تا رژیم صهیونیستی نفس راحتی بکشد و ملّت فلسطین را انکار می کنند. وحشی های صهیونیست بر این ملّت فشار وارد می کنند؛ بدانند که سیلی اش را خواهند خورد. (۱۶تیر۱۳۹۵)

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف