اشاره مقام حزب الله به:

نقش ارتش و رئیس جمهور لبنان در جنگ علیه تروریسم

یک شنبه 8 مرداد 1396 - 11:31:36
نقش ارتش و رئیس جمهور لبنان در جنگ علیه تروریسم

بيروت- الکوثر: مقام حزب الله با اشاره به همکاری وهمگرایی ارتش لبنان با حزب الله در جنگ علیه تروریست‌ها از نقش ارتش و رئیس جمهور این کشور قدردانی کرد.

شیخ نبیل قاووق، عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان، تاکید کرد: اگر همکاری و همگرایی ارتش لبنان نبود، پیروزی حزب الله در بلندی‌های عرسال تحقق نمی یافت. با این پیروزی توانستیم راه را بر فتنه‌ای ببندیم که برخی‌ها درصدد ایجاد آن بین مقاومت و هم‌وطنان آن در عرسال بودمد، اما ارتش این نقش آنها را خنثی کرد.

شیخ قاووق در مراسمی که به همت حزب الله و ساکنان روستای «الشرقیه» برگزار شده بود گفت: اگر مواضع شرافتمندانه «میشل عون»، رئیس جمهور لبنان، نبود چنین دستاوردهای نظامی به دست نمی آمد. رئیس جمهور هر آنچه برای پیروزی‌ها لازم بود فراهم کرد و در نتیجه برآیند و نتیجه کار سبب شگفتی دشمنان مقاومت شد.

وی تاکید کرد: همه کسانی که دل خوش کرده بودند که ورود حزب الله به سوریه سبب تضعیف جایگاه مردمی آن خواهد شد، میزان حمایت مردمی و سیاسی را دیدند که فراتر از میزان تایید مردمی و سیاسی بود که در جنگ ژوئیه 2006 داشت. پیروزی حزب الله، پیروزی برای همه لبنانی‌هاست.

 

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف