ترجمه جدیدترین اصطلاحات رسانه‌ای عربی به فارسی

اصطلاحات رسانه ای عربی به فارسی (33)

دو شنبه 9 مرداد 1396 - 12:43:53
اصطلاحات  رسانه ای عربی به فارسی (33)

این قسمت: دادگاه های نظامی


دو شنبه 30 مرداد 1396 - 13:31:20

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف