سرود پیروزی ارتش سوریه طنین انداز شد

دو شنبه 16 مرداد 1396 - 15:54:47

نماهنگ‌ سوری به مناسبت‌ پیشروی ها ی اخیر و ازاد سازی شهر السخنه در ریف حمص شرقی توسط ارتش سوریه ومتحدانش

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف