روزخبرنگار:

برخورد زیبای حاج قاسم سلیمانی با یک خبرنگار

سه شنبه 17 مرداد 1396 - 14:40:40

در این ویدئو وقتی سردار سلیمانی با عجله فراوان به دلیل کمبود زمان قصد ترک خبرنگاران را دارد با اصرار خبرنگاری مواجه می شود. سردار با صبوری خاص خود، به وی پاسخ می دهد.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف