لحظه ورود رزمندگان مقاومت و ارتش سوریه به شهر السخنه

سه شنبه 17 مرداد 1396 - 14:44:50

این اولین فیلم از لحظه ورود رزمندگان مقاومت و ارتش سوریه به شهر السخنه در استان حمص است. به گفته فرماندهان سوری منازل مسکونی پر از مین‌ و تله انفجاری است

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف