انهدام تجهیزات داعش توسط نیروهای مقاومت

جمعه 20 مرداد 1396 - 14:1:24

فعالیت واحد توپخانه و موشکی رزمندگان مقاومت و حضور بالگردها و گردان های ضدزره نیروهای متحد به انهدام گسترده تجهیزات گروه تروریستی داعش در سوریه منجر شده است

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف