رزمندگان مقاومت همچنان به سرکوب داعش در قلمون مشغولند

دو شنبه 23 مرداد 1396 - 9:57:23

انهدام مواضع داعش در ارتفاعات قلمون غربی توسط نیروهای مقاومت

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف