گزارش خبرنگار سوری از شهرک تازه آزاد شده سخنه

دو شنبه 23 مرداد 1396 - 13:32:54

در این گزارش خبرنگار سوری در شهرک السخنه با عشایر شعیطات مصاحبه می کند....

تهران - الکوثر:  گزارش جعفر یونس خبرنگار سوری را از شهرک تازه آزاد شده سخنه و مصاحبه باعشایر شعیطات ببینید.عشایر شعیطات از عشایر سنی مذهب دیرالزور هستند که پس از ورود داعش به استان دیرالزور از همراهی با این گروه تروریستی امتناع کرده و همراه با ارتش و نیرو های دفاع وطنی سوریه علیه داعش دست به سلاح برداشتند و در مقاومت چند ساله دیرالزور در برابر داعش نقش مهمی ایفا کردند.

 

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف