شاید رسیده باشی

چهار شنبه 25 مرداد 1396 - 11:18:28

این فیلم ، مضمونی اجتماعی، مذهبی دارد و مسئله معجزه و نقش آن در زندگی انسان را به نمایش می گذارد . در این فیلم محمود پاک نیت نقش مرد میان سالی به نام حاج ابراهیم را ایفا می کند که با کارگردانی عازم شهر مقدس مشهد می شود اما ماجراهایی سفر او را با حوادثی خاص روبرو می سازد تا این که... .

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف