جغرافیای فلسطین5

مرزهای فلسطین

سه شنبه 24 مرداد 1396 - 15:9:2
مرزهای فلسطین

استعمار انگلیس در فلسطین مرزهای کنونی آن را همساز با نقشه های استعماری و صهیونیستی تعیین کرده است.

مساحت فلسطین بالغ بر 27هزار کیلومتر مربع است که 26323 کیلومتر مربع آن خشکی و 704 کیلومتر مربع آن آب است. مرزهای آن در باختر، دریای مدیترانه است با ساحلی به درازای 224 کیلومتر و در خاور آن سوریه و اردن و در شمال، لبنان قرار دارند. در جنوب با شبه جزیره سینا و خلیج عقبه هم مرز است .

این مرزها به موجب معاهده فرانسه و انگلیس مبنی بر تقسیم کشور شام در سال 1920 تعیین شد. بعدها این مرزها تعدیل یافت و برخی زمینهای نزدیک به رودخانه های " حاصبانی " و " بانیاس " و برخی روستاهای نزدیک به رودخانه " لیطانی " جزو محدوده فلسطین قرار گرفت. به موجب این معاهده مرزهای میان لبنان و فلسطین از " رأس الناقوره " در ساحل دریای مدیترانه آغاز و تا روستای " یارون " در شرق لبنان کشیده می شود. سپس این مرزها به سوی شمال شرق تا " المطله " و با گذر از سرچشمه های رود اردن تا " تل القاضی " در فلسطین و تا " بانیاس " در سوریه امتداد می یابد. این مرزها سپس به سوی جنوب و در طول رود اردن تا دریاچه طبریه کشیده شده به طوری که دریاچه های الحوله و طبریه در محدوده مرزهای فلسطین قرار می گیرند .

خط مرزی میان سوریه و فلسطین در ساحل خاوری دریاچه طبریه و از روبه روی شهر طبریه به سوی جنوب خاوری منحرف می شود تا به ایستگاه " الحمه " در نزدیکی رودخانه " یرموک " برسد. از آن پس مرزها به سوی جنوب باختری رود " یرموک " تا نقطه برخورد آن با رود اردن، پیش رفته که در اینجا مزر با اردن آغاز می گردد. مرز فلسطین با اردن، مرزی ساختگی است که توسط کمیسر عالی بریتانیا در فلسطین و خاور اردن در سال 1922 تعیین گردید. این مرز از نقطه برخورد رود یرموک با رود اردن آغاز و به سوی جنوب پیش می رود. به طوری که خود رود اردن ، و نیز بحرالمیت تا دشت " عربه " مرز را تشکیل می دهند تا این که این مرز به ساحل خلیج عقبه در فاصله پیرامون سه کیلومتری غرب شهر عقبه می رسد .

مرزهای میان فلسطین و مصر به موجب قرارداد منعقد میان حکومت عثمانی و خدیو مصر در سال 1906م تعیین شد . این مرزها از شهرک " رفح " در ساحل دریای مدیترانه آغاز و به سوی جنوب خاور تا " رأس طابا " در خلیج عقبه به درازی پیرامون 240 کیلومتر، کشیده شده .

استعمار و مرزهای فلسطین :

استعمار انگلیس در فلسطین مرزهای کنونی آن را همساز با نقشه های استعماری و صهیونیستی تعیین کرده است. در یادداشتهای آرنولد توینبی که در اداره اطلاعات وابسته به وزارت خارجه بریتانیا کار می کرد، به تاریخ اکتبر سال 1918 آمده است که حکومت اعلی حضرت مایل است که به طورویژه ، تسهیلات معقولی را برای استعمار یهود در فلسطین تأمین کند بی آنکه فرصتی به افکار عمومی عربی یا اسلامی بدهد تا فکر کنند که بریتانیای کبیر نقش واسطه را در تسلیم یک سرزمین آزاد عربی یا اسلامی به بیگانگان، ایفا کرده است .

بدین ترتیب، انگلیس نقش بزرگی در تدارک تسهیلات فراوان جهت استعمار کوچ نشین صهیونیستی در فلسطین ، ایفا کرد . صهیونیستها به کمک استعمار توانستند، فلسطینیان را از سرزمین پدران و نیاکان شان که با خون و خوی خویش آبیاریش کرده بودند، بیرون کنند .


سه شنبه 24 مرداد 1396 - 15:24:14

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف