مستندساز آمریکایی:

ترامپ همه را به‌کشتن خواهد داد

جمعه 27 مرداد 1396 - 11:32:42
ترامپ همه را به‌کشتن خواهد داد

تهران- الکوثر: فیلم‌ساز مشهور آمریکایی اعلام کرد ترامپ با استفاده از سلاح‌های اتمی همه را به کشتن خواهد داد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، «مایکل مور» مستندساز مشهور آمریکایی گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رمزهای شلیک سلاح های اتمی را  در اختیار دارد و همه ما را خواهد کشت.

مایکل مور 63 ساله به خبرگزاری رویترز در اشاره به دونالد ترامپ گفت: این مرد همه ما را خواهد کشت. کسی مسئول نیست. این مرد کدهای اتمی را در اختیار دارد.

وی افزود: امیدوارم کسی در پنتاگون باشد که از ما محافظت کند. هرچه می خواهد در آن کیف هسته ای باشد؛ خواه صرفا شماره تلفن دوستی یا نظیر آن.. امیدوارم که شماره های واقعی نباشد زیرا ما اکنون در بدبختی به سرمی بریم.

 


جمعه 27 مرداد 1396 - 11:33:48