داعشی ها به صف برای تسلیم..

یک شنبه 29 مرداد 1396 - 11:30:46

تسلیم شدن چندین داعشی در قلمون غربی به نیروهای سوری #تحولات_منطقه 🆔 @TahavolateMantaghe

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف